Dubbelersättningsreaktion - Sida 1

Reaktion där de positiva och negativa jonerna av två jonföreningar byter plats för att bilda två nya föreningar. - Uppdaterad 2022

Definition

AB + CD → AD + CB

A och C är positivt laddade katjoner i denna reaktion, medan B och D är negativt laddade anjoner. Dubbelersättningsreaktioner inträffar typiskt i vattenlösning mellan föreningarna. För att orsaka en reaktion är en av produkterna vanligtvis en fast fällning, en gas eller en molekylär förening som vatten.

En fällning bildas i en dubbelersättningsreaktion när katjonerna från en reaktant kombineras för att bilda en olöslig jonförening med anjonerna från den andra reaktanten. Följande reaktion inträffar när vattenlösningar av kaliumjodid och bly (II) nitrat blandas.


Breaking News

Intressant information bara få människor vet


Intäktsformulärsannonser hjälper oss att behålla innehåll med högsta kvalitet varför behöver vi placera annonser? : D

Jag vill inte stödja webbplatsen (stäng) - :(